บทความสำหรับลูกน้อย

เด็กอายุ 3-6 ปี

พัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี ลูกทำอะไรได้บ้าง

13 มิถุนายน 2561 พัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี ส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ระบบการเรียนในชั้นอนุบาล ทำให้ลูกได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง การอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ...
อ่านต่อ
เด็กอายุ 2-3 ปี

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ

13 มิถุนายน 2561 ด้านการเคลื่อนไหว ทักษะ : ลูกสามารถเดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้เอง วิธีส่งเสริมพัฒนาการ...
อ่านต่อ
เด็กอายุ 1-2 ปี

พัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ขวบ

13 มิถุนายน 2561 ด้านสติปัญญา เดือนนี้ลูกยังคงสวมบทนักสำรวจตัวน้อย  สิ่งใดที่อยู่ในขอบข่ายสายตาของเขาเป็นต้องรื้อ ค้นคว้ามาจับ สัมผัส ชิม กัด เขย่า ...
อ่านต่อ
แผนผังเว็บไซต์