กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานได้ โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเรา กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้  *

สะดวกให้ติดต่อคุณทางใด?

CAPTCHA Image

Refresh Image

แผนผังเว็บไซต์