กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องเงินอุดหนุนฯ

21 กรกฎาคม 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานได้ ดังนี้

  • 08 2091 7245

  • 08 2037 9767

  • 08 3431 3533

  • 06 5731 3199

โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 

Tag :

แผนผังเว็บไซต์