วีดิทัศน์

CSG thaisub

28 ตุลาคม 2563 MP4 FORMAT 6.44 MB
ดาวน์โหลด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

20 มกราคม 2563 MP4 FORMAT 4.02 MB
ดาวน์โหลด

ดย. - แม่เฮ เงินเด็กแรกเกิด ๖๐๐ บาท เบิกจ่ายพรุ่งนี้ หลังค้างจ่าย ๕ เดือน ช่อง Workpoint

10 ตุลาคม 2562 MP4 FORMAT 6.23 MB
ดาวน์โหลด

9 ตุลาคม 2562 FORMAT

พม.จัดทำคู่มือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD

24 สิงหาคม 2562 มาดูเรื่องของเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... MP4 FORMAT 6.54 MB
ดาวน์โหลด

หนังสั้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เรื่อง อิ่มอุ่น

6 กรกฎาคม 2561 FORMAT

คู่มือการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

7 มิถุนายน 2561 คู่มือการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด FORMAT

ครม.ไฟเขียว งบอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงสามขวบ 1,437 ล้านบาท

5 มิถุนายน 2561 วันที่ 5 มิ.ย. 2561 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี... MP4 FORMAT 4.73 MB
ดาวน์โหลด

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

5 มิถุนายน 2561 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษก แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ... FORMAT

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร (Eng sub)

18 พฤษภาคม 2561 FORMAT

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

9 พฤษภาคม 2561 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท เป็นเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559... FORMAT
แผนผังเว็บไซต์